Matrix is real? 5/5 (3)

Můžeme žít ve světě, který je jen obyčejnou počítačovou simulací tak reálnou, že drtivá většina lidí si to ani neuvědomuje? Může být celá naše historie jen iluzí? Možná budete překvapeni, ale někteří renomovaní vědci a filozofové si právě toto myslí. Už staří Indové byli přesvědčeni o tom, že skutečný svět je úplně jiný, než v …

Proč máme platy a mzdy nesrovnatelné s německými a rakouskými. 4/5 (1)

Příliš dlouho jsme strpěli výmluvy, že máme nízkou produktivitu práce a že proto musíme mít několikrát menší platy, než mají Rakušané, Němci a mnozí jiní evropané. Tak dlouho, až se to začalo uznávat jako zdůvodnění. Ve skutečnosti nemáme tak zaostalé provozy, ani tak špatné pracovníky, aby v průměru byla produktivita dvakrát nebo třikrát nižší a …

High energy 3D accumulator (HE3DA) 4.33/5 (3)

Dnes bych rád upozornil na jednu velmi zajímavou českou firmu, lépe řečeno na její zajímavý patent potažmo výrobek. Jedná se o firmu HE3DA, s.r.o.  Tato firma vyvíjela a vyvíjí takzvané 3D akumulátory. V lednu roku 2011 jsem zaznamenal úspěch Ing. Jana Procházky, který právě s týmem úspěšně dokončil vývoj chytrého aktivního nátěru, který ničí nečistoty (Jde o nátěr, …

Youngův dvouštěrbinový experiment 2/5 (1)

Youngův experiment (též dvojštěrbinový experiment (angl. double slit experiment)) je pokus, kterým Thomas Young v roce 1801 experimentálně prokázal, že světlo je vlnění. Svazek rovnoběžného monochromatického záření dopadá na dvojštěrbinu (dvojice paralelních, úzkých, blízko sebe ležících štěrbin). Vlna, která dopadne se při průchodu štěrbinami rozdělí na dvě (kmitající ve fázi t.j. jejich dráhový rozdíl je násobkem vlnových délek), které spolu interferují a na stínítku umístěném za štěrbinami vytvářejí interferenční …

Země 5/5 (3)

Země, Latinsky „Terra“ Řecky „Gaia“ je planeta složená převážně z křemičitanových hornin a je třetí planetou sluneční soustavy, vzhledem je nedokonalou koulí s poloměrem 6371 km. Vzdálenost od Slunce je 149 600 000 km, stáří: 4,543E9 let (4,54 miliardy let), gravitace: 9,807 m/s², objem 1,0832×1012 km3, hmotnost: 5,9736×1024 kg, na zemi žije k 11. 2. 2016 přibližně 7,401 miliard lidí. Jádro země je polotekuté a zabírá zhruba 31% z celkové hmotnosti země, skládá se …

Králičí nora 5/5 (1)

  Dne 1.4.2016 bude spuštěn tento web v testovacím režimu. Můžete se těšit na spoustu zajímavých článků, názory a postřehy našich redaktorů, pokud budou články převzaté budeme se snžit uvádět první dohledatelný zdroj. Také bude otevřena diskuze, zatím v testovacím režimu a to z toho důvodu abychom našli a odsranili všechny mouchy. Těšíme se na Vaše příspěvky. …